Souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení EU ochraně osobních údajů

obchodní společnosti Jiří Svoboda se sídlem Mladá Boleslav, Laurinova 1021, 29301 identifikační číslo: 01581651, daňové identifikační číslo (VAT): CZ8505111098,

 1. Tímto udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Jiří Svoboda, se sídlem Mladá Boleslav, Laurinova 1021, 29301, IČ: 01581651 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Název společnosti
  • E-mail
  • Telefonní číslo
  • Adresa

 2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail a Vaši adresu je nutné zpracovat za účelem vyřízení objednávky a zpracování nákupu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let, jak nám ukládá daňový zákon.

 3. V případě, že nám udělíte Souhlas, budeme Vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) využívat pro zasílání novinek o výrobcích, zboží, akčních cenách a novinkách na webu www.basmatee.cz. V žádném případě nebude vaše e-mailová adresa předána třetím stranám a Váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat (viz bod 4). Pro marketingové účely budou Vaše údaje zpracovány Správcem po dobu 5 let.

 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: Jiří Svoboda, se sídlem Mladá Boleslav, Laurinova 1021, 29301 nebo e-mailem na info@basmatee.cz či telefonicky na tel. +420 607 604 808.

 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel účetního softwaru
  • Poskytovatel platební brány
  • Poskytovatel poštovních a zasilatelských služeb
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 6. Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • Vzít souhlas kdykoliv zpět (viz bod 3),
  • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 7. Zabezpečení dat

  • Vaše data ukládáme výhradně na vlastních nebo dedikovaných serverech u dodavatelské společnosti, se kterou máme uzavřenou smlouvu v souladu s pravidly o Zpracování osobních údajů
  • K přenosu dat a souborů používáme zabezpečeného protokolu HTTPS. Dodržujeme nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení všech těchto dat

 8. Závěrečné ustanovení

  Dokument v této verzi byl vytvořen dne 22.05.2018 a tímto dnem nabývá platnosti.

Jiří Svoboda
THE ROOM