Story

CZ

THE ROOM BY BASMATEE je pražský koncept store zaměřený na niche pánskou módu, doplňky, parfémy a lifestylové produkty, založený v roce 2008. Náš selektivní přístup vytváří kurátorovaný výběr produktů splňujících vysoké nároky na kvalitu, trvanlivost a design, s příběhem a kulturní relevancí. Naše vize a étos, které jsou základem všech našich činností, vycházejí z přesvědčení, že oblečení je odrazem jedinečné osobní identity, názoru a přístupu k životu. 

Ve svém výběru kombinujeme nadčasovou klasiku s produkty vyjadřujícími kreativní vize návrhářů reagujících na současné kulturní klima a trendy. Portfolio obchodu, představující mezinárodní i místní značky, se zaměřuje na uvedení a prezentaci převážně skandinávských a francouzských značek na místní scéně a současně podporuje vycházející lokální značky a návrháře a slouží jako platforma, která jim umožňuje oslovit širší publikum.

 

ENG

Founded in 2008, THE ROOM BY BASMATEE is a concept store located in Prague, Czech Republic, focused on niche menswear fashion, accessories, fragrance and lifestyle products. We cultivate a curatorial approach to buying and presenting and focus on handpicking products of high quality, durability and design standard, with a story and cultural relevance. Our vision and ethos which underpin all our activities originate from the belief that clothing is a reflection of unique personal identity, opinion and approach to life.

Our selection combines timeless classics with items expressing the creative visions of designers responding to the contemporary cultural climate and trends. Featuring both international and local brands, our portfolio focuses on bringing predominantly Scandinavian and French brands and presenting them to the local scene, while aiming to support and pioneer local upcoming brands and designers and serve as a platform enabling them to reach a wider audience.

(photo Adam Katz Sinding - London 2017)